Jumat, 22 Februari 2013

MACAM-MACAM SYAHADAT


1. SAHADAT ADAM

RASUL YANG PERTAMA ADALAH NABI ADAM BUNYI SAHADATNYA BEGINI:

ASHADU ALA ILAHA ILLALLAH WA ASHADU ANNA ADAM KHALIFATULAH.

PERINTAH TUHAN: HAI ADAM KAMU ADALAH UTUSAN KU. KAMU JANGAN MEMPUNYAI KEINGINAN MA’RIFAT KEPADA KU.
WALLAHU BATINUL INSAN AL INSANNU DOHIRULLAH.

ARTINYA: KETAHUILAH WUJUD KAMU. KENALLAH DIRI KAMU. WUJUD KAMU ADALAH KEADAAN WUJUD AKU. HAI! ADAM SETELAH KAMU MEMAHAMI DAN MENGERTI WUJUD KAMU ADALAH WUJUD AKU. SEKARANG KAMU HARUS SHOLAT DUA RAKA’AT. MAKA SHOLATLAH ADALAH AGAR KAMU MENERIMA KEBAIKAN.

2. SAHADAT NUH

RASUL YANG KE DUA ADALAH NABI NUH SAHADATNYA ADALAH BEGINI:

ASHADU ALLA ILAHA ILLALLAH WA ASHADU ANNA NUH HABIBBULLAH.

PERINTAH TUHAN: HAI NUH KAMU ADALAH UTUSAN KAMI. KAMU JANGAN BERKEINGINAN MA’RIFAT KEPADA KAMI.

DALILNYA :  SAMA-SAMI’AN. KENALLAH PENDENGARAN  KAMU. PENDENGARAN KAMU ADALAH KENYATAAN PENDENGARAN KAMI. TAPI SEKARANG KAMU NUH HARUS SHOLAT DI WAKTU ZUHUR EMPAT RAKA’AT DAN KAMU HARUS MENERIMA DI BERIKAN DUA KUPING, DUA MATA. BEGITULAH SEBABNYA SHOLAT ZUHUR EMPAT RAKA’AT.

3. SAHADAT IBRAHIM

RASUL YANG KE TIGA ADALAH NABI IBRAHIM SAHADATNYA ADALAH BEGINI:

ASHADU ALLA ILAHA ILLALLAH WA ASHADU ANNA IBRAHIM KHALIFATTULLAH.

PERINTAH TUHAN: HAI IBRAHIM KAMU ADALAH UTUSAN KAMI.KAMU JANGAN BERKEINGINAN MA’RIFAT KEPADA KAMI.

DALILNYA : (BASYAR DAN BASIRON) KETAHUILAH PENGLIHATAN KAMU. PENGLIHATAN KAMU ADALAH KENYATAAN PENGLIHATAN KAMI. KAMU HARUS SHOLAT ASAR EMPAT RAKA’AT DAN KAMU HARUS MENERIMA DI BERIKAN DUA MATA, DUA TANGAN. BEGITULAH SHOLAT ASAR WAJIB KEPADA UMAT UMATNYA.

4. SAHADAT ISA

RASUL YANG KE EMPAT ADALAH NABI ISA SAHADATNYA ADALAH BEGINI:

ASHADU ALLA ILAHA ILALLAH WA ASHADU ANNA ISA ROKHULLAH.

PERINTAH TUHAN: HAI ISA KETAHUILAH BAHWA NAFAS KAMU ADALAH KENYATAAN HIDUP AKU. DAN KAMU HARUS SHOLAT TIGA RAKA’AT DI WAKTU MAGRIB DAN KAMU HARUS MENGERTI BAHWA KAMU TELAH DI BERIKAN DUA LUBANG HIDUNG DAN NAFASNYA. BEGITULAH SEBABNYA FARDU SHOLAT MAGRIB TIGA RAKA’AT.

5. SAHADAT MUSA

RASUL YANG KE LIMA ADALAH NABI MUSA SAHADATNYA BEGINI: (KATA HIDUP KITA KEPADA SUARANYA).

ASHADU ALLA ILAHA ILLALLAH WA ASHADU ANNA MUSA KALAMMULLAH.

PERINTAH TUHAN: HAI MUSA KAMU ADALAH UTUSAN KAMI. KAMU JANGAN BERKEINGINAN MA’RIFAT KEPADA KAMI. KENALILAH UCAPAN KAMU. UCAPAN KAMU ADALAH KENYATAAN UCAPAN KU.

DALILNYA : KALAM-MUTAKALIMAN TAPI KAMU SEKARANG HARUS SHOLAT EMPAT RAKA’AT DI WAKTU ISYA DAN KAMU HARUS MENERIMA DI BERIKAN DEPAN, BELAKANG, KANAN, KIRI. BEGITULAH SEBABNYA FARDU SHOLAT ISA EMPAT RAKA’AT.

6. SAHADAT MUHAMMAD

RASUL YANG KE ENAM ADALAH NABI MUHAMMAD. SAHADATNYA ADALAH BEGINI:

ASHADU ALLA ILAHA ILALLAH WA ASHADU ANNA MUHAMMADDARASULLULLAH.

PERINTAH TUHAN: HAI MUHAMMAD KAMU ADALAH UTUSAN KAMI. SEKARANG KAMU HARUS TAJALI. KAMU HARUS MA’RIFAT KEPADA KAMI SEBAB KAMU ADALAH YANG PALING DEKAT KEPADA KAMI.

DALILNYA: AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU. ARTINYA: MUHAMMAD! RASA KAMU ADALAH RASA KAMI. MAKA PANGKAT MU RASULLULAH. RASA KAMU-RASA KAMI. SEKARANG KAMU ADALAH KEKASIH KAMI. INI KAMI MEMBERI CARA UNTUK MENDEKATKAN DIRI KEPADA KAMI. TURUNLAH KAMU KEPADA ANAK CUCU PARA WALI DAN UMAT-UMAT MU SAMPAI AKHIR JAMAN. BEGITULAH PERJANJIAN KEPADA RASUL.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar